Nyílt levél Orbán
Viktor Miniszterelnöknek


Közel 9 év telt el azóta, hogy
Ön másodszor is miniszterelnök lett. Beiktatása után világossá tette számunkra,
hogy új kormánya egyik első intézkedése a közoktatási rendszer teljes átalakítása
lesz.

Az
utóbbi évek történései és az Önök legújabb nyilatkozatai (tudásalapú társadalom
fontossága, technikumi rendszer visszaállítása....stb.) a szakma és a közvélemény
előtt bizonyították, hogy a 2011-ben érdemi egyeztetés nélkül, felülről vezérelt
átalakítások az Önök akkori ígéretei helyett, a kétkedők aggályait igazoló
eredményre vezettek.

A változtatások legvonzóbb
ígérete az egyösszegű béremelés és a bérek minimálbérhez kötése volt. Mint
mindannyian tudjuk, Ön ezt az ígéretét nem teljesítette. Az emelést 5 részletre
osztották szét, melyből az utolsót meg sem kaptuk, és a bérünk számítási alapja
továbbra is a 2013-as minimálbér, pedig az azóta közel másfélszeresére
emelkedett. Mára már ott tartunk, hogy a pedagógusbér a többi diplomás átlagbérének
kétharmadát sem éri el. Meggyőződésünk, hogy ilyen megalázó jövedelemmel
"elismert" pedagógusokkal nem lehet az új céloknak megfelelő
tudásalapú társadalmat építeni.

Pedagógus önbecsülésünk megőrzése,
gyermekeink és az ország jövője iránt érzett felelősségünk miatt
...

I. ....követeljük, hogy azonnal hozzák
meg azokat a döntéseket, melyek lehetővé teszik, hogy a pedagógusbérek számítása
ne az ún. vetítési alapból, hanem a mindenkori minimálbérből történjen, és
jelentősen emeljék a nevelést, oktatást közvetlenül segítők és a technikai
dolgozók bérét is. (Ez nem igényel további egyeztetést, ez a szakma igénye és
az Ön korábbi ígérete volt.)

II. ....követeljük továbbá, hogy a lehető
legrövidebb időn belül,
kezdjenek érdemi egyeztetést a valódi szereplőkkel
az oktatásügy összes kérdéséről. Ezeknek az egyeztetéseknek akkor lesz értelme
és pozitív hozadéka, ha nem lesznek diktátumok, és minden kérdést - fenntartás,
működtetés, centralizáció, autonómia, óraszámok, túlóra kifizetés, tankötelezettségi
korhatár, szabad tankönyvválasztás, önálló minisztérium, pedagógus életpálya...stb.
- érintenek.

Csak abban
az esetben lehetséges az oktatás eredményességének helyreállítása ill.
javítása, amennyiben ezekről a kérdésekről hajlandóak a szakma és az érintettek
bevonásával érdemi konzultációra, és készek elegendő forrást biztosítani az
oktatás számára.

Budaörs,
2019. április 8.

A budaörsi
köznevelési, közoktatási intézmények alábbi dolgozói:

Név és az


intézmény
rövidítése

Név és az


intézmény rövidítése

Név és az


intézmény
rövidítése

Tollner József

Illyés

Balázsné
Miczák Katalin

Vackor

Tóth Krisztina

Kesjár

Péter Nóra

Kincsk.

Kissné
Mészáros Ildikó

Rózsa

Somogyi Zsófia

Illyés

Turcsik
Katalin

PMPSZ

Maksainé Gecse
Erika

Holdf.

Becz György

Illyés

Csutorás Kinga

1. sz.

Tóthné Nemes
Zsuzsanna

Csill.

Tóth Csabáné

Holdf.

Pintér Kálmán

Vackor

Fonóné Holéczi
Gabriella

Bleyer

Petruska
Magdolna

Illyés

Szabó Orsolya

Kesjár

Migrákné
Csorba Anita

Rózsa

Juhász
Zsuzsanna

PMPSZ

Gyeskó Ágnes

Illyés

Újváriné Sipos
Katalin

1. sz.

Dér Erzsébet

Bleyer

Farkas Gábor

Herman

Simon Izabella
Ildikó

Herman

Hanyecz
Gizella

Bleyer

Bíró Fruzsina

PMPSZ

Szilágyi Kitty
Barbara

Kincsk.

Péter László

Illyés

Apró Éva

Herman

Horváthné
Paróczi Gyöngyi

Bleyer

Mészáros
Orsolya

Kesjár

Hertner András

Illyés

Vörösné
Mihalcsik Anikó

1. sz.

Hortobágyi
Lászlóné

Rózsa

Mongyi
Brigitta

Csill.

Schafferné
Varga Judit

Illyés

Horváth Mónika

Vackor

Kellner
Orsolya

Bleyer

Mavi-Kovács
Hajna

Herman

Inges Zsófia

Illyés

Zentai Éva

Kesjár

Tollnerné
Kádár Judit

Herman

Ocskai Éva

Herman

Vereckei Noémi

Illyés

Pásztornickyné
Kelemen Anna

1. sz.

Szilágyi Anikó

Kincsk.

Csereglei
Ferenc

Rózsa

Bunda
Krisztián Levente

Holdf.

Karlik
Zsuzsanna

Illyés

Alkonyi Mónika

PMPSZ

Zsigmondné
Jankay Marianna

Herman

Újhegyi Éva

Bleyer

Márton Ágnes

Illyés

Kovácsné
Kóródi Zsuzsa

Csill.

Geiger
Istvánné

Holdf.

Kaczor Hedvig

Csill.

Tömösvári
Katalin

Vackor

Fazekas
Andrásné

Bleyer

Szabó István

Kesjár

Szakálné
Gulyás Katalin

Illyés

Polányi
Petronella

1. sz.

Nagy Alíz

Herman

Bajdik-Ruppel
Irén

Zipp.

Kovács Dóra

PMPSZ

Cserhalmi
Rózsa

Kincsk.

Kökény-Bócsi
Anita

1. sz.

Meinczinger
Szilvia

Illyés

Vadas Csilla

Bleyer

Kissné Bíró
Gabriella

Rózsa

Barity Bianka

Illyés

Vadász András

Illyés

Augusztin
Annamária

PMPSZ

Halász Éva

Kesjár

Pásztor
Györgyi

Vackor

Borosiné
Mester Andrea

PMPSZ

Borbély Diána

Herman

Benkő Emese

Herman

Zsolnainé
Harczi Ildikó

Illyés

Kiss Judit

Holdf.

Vermes Éva

Kesjár

Enyedyné
Hidassy Vera

Zipp.

Domokos Judit

Kam.

Eszteri
Gyöngyi

Bleyer

Bernhardné
Dienes Zsuzsanna

Rózsa

Haraszti Klára

Illyés

Gurubi Eszter

Holdf.

Csehné Berényi
Beáta

1. sz.

Büki Gyuláné

Kincsk.

Szép Adrienn

Illyés

Zsótérné
Sándor Anita

Bleyer

Budán Eszter

Herman

Oláh Nikolett

Holdf.

Kovács Buczkó
Mónika

Kam.

Jordán Helén

Illyés

Szilágyi
Katalin

Illyés

Szeibert Zsolt
László

Csill.

Varali Judit

Kesjár

Kiss Anikó

Holdf.

Keksz Ernőné

Herman

Héjja Ágnes

Illyés

Oláh Kinga

Herman

Hegyiné Farkas
Ágnes

Bleyer

Urbán Etelka

Herman

Kesjár Erika

Illyés

Maksainé
Nagy-Barna Erika

1. sz.

Balter
Zsuzsanna

Bleyer

Szentpáli
Tünde

Kesjár

Oszterné Nagy
Zsuzsanna

Rózsa

Szűcs Zoltánné

Vackor

Szebényi Rita

Herman

Garajszki
Zsuzsa

PMPSZ

Károly Ildikó

Illyés

Császár Ágnes

Zipp.

Csatóné Szabó
Zita

Csill.

Gyalog Ferenc

Bleyer

Süket Erzsébet

Illyés

Kisfalviné
Lauber Andrea

Kam.

Zsisku
Viktória

Kesjár

Mucha Andrea

1. sz.

Vajda Péter

Illyés

Dimény Emese

Zipp.

Haag Csilla

Zipp.

Szíjjné Dobrovitzky
Judit

Bleyer

Printtz
Vilmosné

Csill.

Németh Eszter

Illyés

Juhászné Lázár
Éva

Rózsa

Szabó Tünde

Kam.

Gombár Anita

Herman

Ludmányné
Tillinger Flóra

PMPSZ

Demszky Anna

Illyés

Forintos Judit

Kesjár

Hittmanné
Nácsa Erika

Zipp.

Halász Ágnes

Zipp.

Székely
Györgyi

Illyés

Czibulyáné
Osztrozics Katalin

Kincsk.

Varga Katalin

PMSZ

Soproni Ildikó

Mozart

Balázsné
Insperger Katalin

Illyés

Bartók Enikő

Herman

Barta Judit

PMPSZ

Christmanné
Dudás Diána

Csill.

Pelényi Rita

Illyés

Auer Szilvia

Kincsk.

Povázsanné
Fehérvári Gyöngyi

Herman

Mikolai
Elemérné

Herman

Hódos Anikó

Zipp.

Bechtold
Dorottya

Zipp.

Katona
Sándorné

Zipp.

Verebélyi
Viktória

Kincsk.

Tucsekné
Farkas Hedvig

1. sz.

Kiss Regina

PMSZ

Forró Melinda

Bleyer

Huszár-Szabó
Tünde

Rózsa

Faragó
Zsuzsanna

Illyés

Péterffy
Zsófia

Illyés

Dudarné Jordán
Mária

Kesjár

Szántó Judit

Herman

Filep Anikó

Kam.

Patályné Varga
Angéla

Vackor

Turnhauser
Tamás

Illyés

Győri Ferencné

Csill.

Nagyné Tilki
Éva

Bleyer

Györffy Andrea

Illyés

Dombay Nóra

PMPSZ

Lángné Halmai
Judit

Zipp.

Pál Istvánné

Csill.

László Gáborné

Zipp.

Fábiánné
Somogyi Sára

Kam.

Heizer Zsófia

Mozart

Heitzmann
Ildikó

Illyés

Kochanovszkyné
Lestál Anita

Zipp.

Hoffmann Klára

Herman

Kórodi Adrienn

Kam.

Csipszer-Parádi
Kinga

Kam.

Kovács Anna

PMPSZ

Hulé Brigitta

Illyés

Farkasné Ollé
Ildikó

Rózsa

KluzsánKatalin

Holdf.

Baksa
Krisztina

Mozart

Dr. Veresné
Dálnoki Anita

Kesjár

Révész Kinga

Bleyer

Bódai Lászlóné

Kincsk.

Katrus Tamás

Illyés

Juhász Éva

Kincsk.

Nagy Norbert

Bleyer

Kaptás-Bakó
Ingrid

Rózsa

Guinn Judit

Bleyer

Gelmár
Istvánné

Kincsk.

Szaniszlóné
Rada Anikó

1. sz.

Lantos Mária

Illyés

Steiner Zsófia

PMPSZ

Juhászné
Koleszár Valéria

Bleyer

Jánosi Éva

Csill.

Nagy Istvánné

Zipp.

Farkasné
Veiger Brigitta

Kesjár

Gellért
Sándorné

Kam.

Dézsi
Bernadett

Rózsa

Petőháziné
Dallos Emőke

Zipp.

Bolyki
Zsuzsanna

1. sz.

Gyarmati Márta

Bleyer

Bányainé
Garamvölgyi Mónika

Rózsa

Tagscherer
Péterné

Kincsk.

Boros Anikó

Csill.

Simon-Szabó
Szimonetta

Csill.

Opitzer
Gáborné

1. sz.

Ványi Ágnes

PMPSZ

Diricziné Nagy
Ildikó

Kam.

Vas Jánosné

Holdf.

Szatmári Anikó

Rózsa

Bótáné Mándi
Anikó

1. sz.

Pető Ágnes

Zipp.

Kónya Klára

Bleyer

Dohányné Iván
Dorina

Csill.

Tungli
Gabriella

1. sz.

Havelda
Miklósné

1. sz.

Bencsikné Nagy
Márta

1. sz.

Balázs Gyuláné

Rózsa

Jójárt Ágnes

Csill.

Kelemenné Tóth
Hajnal

Rózsa

Farkas Lilla

1. sz.

Kolarovszki
Edit

Kesjár

Szűcs-Winkler
Hedvig

Zipp.

Réthy Györgyné

Zipp.

Glöckner Judit

Bleyer

Magyarné
Laczkó Judit

Kesjár

Kovácsik
Ildikó

1. sz.

Kiss Judit

1. sz.

Szarvasné Tóth
Bernadett

Kincsk.

Nagy Szilvia

Csill.

Virág Mónika

Kam.

Gyalogné Bíró
Magdolna

Kesjár

Karsai Zsolt

Rózsa

Farkas Éva

Kesjár

Antalné Káplár
Judit

Kesjár

Godó László

Kesjár

Kovács Katalin

Bleyer

Hankóné Dévai
Krisztina

Bleyer

Szűcs Antal
Mór

PMSZ

Badar Istvánné

1. sz.

Ökrösné Firtl
Judit

Rózsa

Hornyák Ágnes

Bleyer

Villányi
Krisztina

Rózsa

Czékusné
Páricsi Andrea

Kam.

Várkonyi
Andrea

Kesjár

Szili Istvánné

Zipp.

Kalácska
Barbara

1. sz.

Farkas Regina

Csill.

Szűcs
Gabriella

Kesjár

Dupcsákné
Reznek Beáta

Kesjár

Kollár Teréz

Kam.

Talpai Rita

Zipp.

Kneiszné Tóth
Ilona

Bleyer

Tarnai Réka

Holdf.

Gál Zsuzsa

Illyés

Halasné Dávid
Irén

1. sz.

Szűcs Ágnes

Bleyer

Hüse Bernadett

Bleyer

Takács
Annamária

Illyés

Nagy Tibor

Kam.

Stift Emília

Csill.

Radnai-Kristóf
Enikő

Bleyer

Molnár
Lászlóné

Holdf.

Szuromi Ádám

Illyés

Muzemalné
Jandó Judit

1. sz.

Pozsonyi Enikő

Illyés

Nagy Angéla

Holdf.

Reichelné Papp
Edina

Holdf.

Tóth Angéla

Csill.

Mezei Ildikó

Kam.

Lengyel
Zsuzsanna

Holdf.

Szuhányi
Andrea

Zipp.

Spányik József

Illyés

Az
intézmények:

1.sz.

Budaörsi 1.
Számú Általános Iskola

Bleyer

Bleyer Jakab
Német Nemzetiségi Általános Iskola

Csill.

Csillagfürt
Óvoda

Herman

Budaörsi
Herman Ottó Általános Iskola

Holdf.

Holdfény Utcai
Óvoda

Illyés

Budaörsi
Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium

Kam.

Kamaraerdei
Óvoda

Kesjár

Kesjár Csaba
Általános Iskola

Kincs.

Kincskereső
Óvoda

Mozart

Leopold Mozart
Zeneiskola

PMPSZ

Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye

Rózsa

Budaörsi
Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája

Vackor

Vackor Óvoda

Zipp.

Zippel-Zappel
Német Nemzetiségi Óvoda