Levelünkhöz május 20-ig 10000 támogató aláírás érkezett. Az újakat továbbra is várjuk.

A pedagógus bérek alakulása

2013-ban minimálbér 98.000 Ft volt. Ezt követően a fizetések számítása egyetlen évig a minimálbérhez kötődött, de 2014 után a minimálbér kifejezést kivették a törvényből, helyette a vetítési alapot használták, ami azóta is változatlanul 101.500 Ft. Ebből következik, hogy a jelenlegi fizetés 1,52 szorosát kellene kapnunk, ha a fizetésemelés ígéretét betartották volna.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!


Közel 9 év telt el azóta, hogy Ön másodszor is miniszterelnök lett. Beiktatása után világossá tette számunkra, hogy új kormánya egyik első intézkedése a közoktatási rendszer teljes átalakítása lesz.

Az utóbbi évek történései és az Önök legújabb nyilatkozatai (tudásalapú társadalom fontossága, technikumi rendszer visszaállítása....stb.) a szakma és a közvélemény előtt bizonyították, hogy a 2011-ben érdemi egyeztetés nélkül, felülről vezérelt átalakítások az Önök akkori ígéretei helyett, a kétkedők aggályait igazoló eredményre vezettek.

A változtatások legvonzóbb ígérete az egyösszegű béremelés és a bérek minimálbérhez kötése volt. Mint mindannyian tudjuk, Ön ezt az ígéretét nem teljesítette. Az emelést 5 részletre osztották szét, melyből az utolsót meg sem kaptuk, és a bérünk számítási alapja továbbra is a 2013-as minimálbér, pedig az azóta közel másfélszeresére emelkedett. Mára már ott tartunk, hogy a pedagógusbér a többi diplomás átlagbérének kétharmadát sem éri el. Meggyőződésünk, hogy ilyen megalázó jövedelemmel "elismert" pedagógusokkal nem lehet az új céloknak megfelelő tudásalapú társadalmat építeni.

Pedagógus önbecsülésünk megőrzése, gyermekeink és az ország jövője iránt érzett felelősségünk miatt...

I. ....követeljük, hogy azonnal hozzák meg azokat a döntéseket, melyek lehetővé teszik, hogy a pedagógusbérek számítása ne az ún. vetítési alapból, hanem a mindenkori minimálbérből történjen, és jelentősen emeljék a nevelést, oktatást közvetlenül segítők és a technikai dolgozók bérét is. (Ez nem igényel további egyeztetést, ez a szakma igénye és az Ön korábbi ígérete volt.)

II. ....követeljük továbbá, hogy a lehető legrövidebb időn belül, kezdjenek érdemi egyeztetést a valódi szereplőkkel az oktatásügy összes kérdéséről. Ezeknek az egyeztetéseknek akkor lesz értelme és pozitív hozadéka, ha nem lesznek diktátumok, és minden kérdést - fenntartás, működtetés, centralizáció, autonómia, óraszámok, túlóra kifizetés, tankötelezettségi korhatár, szabad tankönyvválasztás, önálló minisztérium, pedagógus életpálya...stb. - érintenek.

Csak abban az esetben lehetséges az oktatás eredményességének helyreállítása ill. javítása, amennyiben ezekről a kérdésekről hajlandóak a szakma és az érintettek bevonásával érdemi konzultációra, és készek elegendő forrást biztosítani az oktatás számára.

Budaörs, 2019. április 8.

A budaörsi köznevelési, közoktatási intézmények alábbi dolgozói:

Tollner József Illyés

Péter Nóra Kincsk.

Turcsik Katalin PMPSZ

Csutorás Kinga 1. sz.

Pintér Kálmán Vackor

Szabó Orsolya Kesjár

Gyeskó Ágnes Illyés

Farkas Gábor Herman

Bíró Fruzsina PMPSZ

Apró Éva Herman

Hertner András Illyés

Mongyi Brigitta Csill.

Kellner Orsolya Bleyer

Zentai Éva Kesjár

Vereckei Noémi Illyés

Csereglei Ferenc Rózsa

Alkonyi Mónika PMPSZ

Márton Ágnes Illyés

Kaczor Hedvig Csill.

Szabó István Kesjár

Nagy Alíz Herman

Cserhalmi Rózsa Kincsk.

Vadas Csilla Bleyer

Vadász András Illyés

Pásztor Györgyi Vackor

Benkő Emese Herman

Vermes Éva Kesjár

Eszteri Gyöngyi Bleyer

Gurubi Eszter Holdf.

Szép Adrienn Illyés

Oláh Nikolett Holdf.

Szilágyi Katalin Illyés

Kiss Anikó Holdf.

Oláh Kinga Herman

Kesjár Erika Illyés

Szentpáli Tünde Kesjár

Szebényi Rita Herman

Császár Ágnes Zipp.

Süket Erzsébet Illyés

Mucha Andrea 1. sz.

Haag Csilla Zipp.

Németh Eszter Illyés

Gombár Anita Herman

Forintos Judit Kesjár

Székely Györgyi Illyés

Soproni Ildikó Mozart

Barta Judit PMPSZ

Auer Szilvia Kincsk.

Hódos Anikó Zipp.

Verebélyi Viktória Kincsk.

Forró Melinda Bleyer

Péterffy Zsófia Illyés

Filep Anikó Kam.

Győri Ferencné Csill.

Dombay Nóra PMPSZ

László Gáborné Zipp.

Heitzmann Ildikó Illyés

Kórodi Adrienn Kam.

Hulé Brigitta Illyés

Baksa Krisztina Mozart

Bódai Lászlóné Kincsk.

Nagy Norbert Bleyer

Gelmár Istvánné Kincsk.

Steiner Zsófia PMPSZ

Nagy Istvánné Zipp.

Dézsi Bernadett Rózsa

Gyarmati Márta Bleyer

Boros Anikó Csill.

Ványi Ágnes PMPSZ

Szatmári Anikó Rózsa

Kónya Klára Bleyer

Havelda Miklósné 1. sz.

Jójárt Ágnes Csill.

Kolarovszki Edit Kesjár

Glöckner Judit Bleyer

Kiss Judit 1. sz.

Virág Mónika Kam.

Farkas Éva Kesjár

Kovács Katalin Bleyer

Badar Istvánné 1. sz.

Villányi Krisztina Rózsa

Szili Istvánné Zipp.

Szűcs Gabriella Kesjár

Talpai Rita Zipp.

Gál Zsuzsa Illyés

Hüse Bernadett Bleyer

Stift Emília Csill.

Szuromi Ádám Illyés

Nagy Angéla Holdf.

Mezei Ildikó Kam.

Spányik József Illyés

Balázsné Miczák Katalin Vackor

Kissné Mészáros Ildikó Rózsa

Maksainé Gecse Erika Holdf.

Tóthné Nemes Zsuzsanna Csill.

Fonóné Holéczi Gabriella Bleyer

Migrákné Csorba Anita Rózsa

Újváriné Sipos Katalin 1. sz.

Simon Izabella Ildikó Herman

Szilágyi Kitty Barbara Kincsk.

Horváthné Paróczi Gyöngyi Bleyer

Vörösné Mihalcsik Anikó 1. sz.

Schafferné Varga Judit Illyés

Mavi-Kovács Hajna Herman

Tollnerné Kádár Judit Herman

Pásztornickyné Kelemen Anna 1. sz.

Bunda Krisztián Levente Holdf.

Zsigmondné Jankay Marianna Herman

Kovácsné Kóródi Zsuzsa Csill.

Tömösvári Katalin Vackor

Szakálné Gulyás Katalin Illyés

Bajdik-Ruppel Irén Zipp.

Kökény-Bócsi Anita 1. sz.

Kissné Bíró Gabriella Rózsa

Augusztin Annamária PMPSZ

Borosiné Mester Andrea PMPSZ

Zsolnainé Harczi Ildikó Illyés

Enyedyné Hidassy Vera Zipp.

Bernhardné Dienes Zsuzsanna Rózsa

Csehné Berényi Beáta 1. sz.

Zsótérné Sándor Anita Bleyer

Kovács Buczkó Mónika Kam.

Szeibert Zsolt László Csill.

Keksz Ernőné Herman

Hegyiné Farkas Ágnes Bleyer

Maksainé Nagy-Barna Erika 1. sz.

Oszterné Nagy Zsuzsanna Rózsa

Garajszki Zsuzsa PMPSZ

Csatóné Szabó Zita Csill.

Kisfalviné Lauber Andrea Kam.

Vajda Péter Illyés

Szíjjné Dobrovitzky Judit Bleyer

Juhászné Lázár Éva Rózsa

Ludmányné Tillinger Flóra PMPSZ

Hittmanné Nácsa Erika Zipp.

Czibulyáné Osztrozics Katalin Kincsk.

Balázsné Insperger Katalin Illyés

Christmanné Dudás Diána Csill.

Povázsanné Fehérvári Gyöngyi Herman

Bechtold Dorottya Zipp.

Tucsekné Farkas Hedvig 1. sz.

Huszár-Szabó Tünde Rózsa

Dudarné Jordán Mária Kesjár

Patályné Varga Angéla Vackor

Nagyné Tilki Éva Bleyer

Lángné Halmai Judit Zipp.

Fábiánné Somogyi Sára Kam.

Kochanovszkyné Lestál Anita Zipp.

Csipszer-Parádi Kinga Kam.

Farkasné Ollé Ildikó Rózsa

Dr. Veresné Dálnoki Anita Kesjár

Katrus Tamás Illyés

Kaptás-Bakó Ingrid Rózsa

Szaniszlóné Rada Anikó 1. sz.

Juhászné Koleszár Valéria Bleyer

Farkasné Veiger Brigitta Kesjár

Petőháziné Dallos Emőke Zipp.

Bányainé Garamvölgyi Mónika Rózsa

Simon-Szabó Szimonetta Csill.

Diricziné Nagy Ildikó Kam.

Bótáné Mándi Anikó 1. sz.

Dohányné Iván Dorina Csill.

Bencsikné Nagy Márta 1. sz.

Kelemenné Tóth Hajnal Rózsa

Szűcs-Winkler Hedvig Zipp.

Magyarné Laczkó Judit Kesjár

Szarvasné Tóth Bernadett Kincsk.

Gyalogné Bíró Magdolna Kesjár

Antalné Káplár Judit Kesjár

Hankóné Dévai Krisztina Bleyer

Ökrösné Firtl Judit Rózsa

Czékusné Páricsi Andrea Kam.

Kalácska Barbara 1. sz.

Dupcsákné Reznek Beáta Kesjár

Kneiszné Tóth Ilona Bleyer

Halasné Dávid Irén 1. sz.

Takács Annamária Illyés

Radnai-Kristóf Enikő Bleyer

Muzemalné Jandó Judit 1. sz.

Reichelné Papp Edina Holdf.

Lengyel Zsuzsanna Holdf.

Balogh Anna Illyés

Tóth Krisztina Kesjár

Somogyi Zsófia Illyés

Becz György Illyés

Tóth Csabáné Holdf.

Petruska Magdolna Illyés

Juhász Zsuzsanna PMPSZ

Dér Erzsébet Bleyer

Hanyecz Gizella Bleyer

Péter László Illyés

Mészáros Orsolya Kesjár

Hortobágyi Lászlóné Rózsa

Horváth Mónika Vackor

Inges Zsófia Illyés

Ocskai Éva Herman

Szilágyi Anikó Kincsk.

Karlik Zsuzsanna Illyés

Újhegyi Éva Bleyer

Geiger Istvánné Holdf.

Fazekas Andrásné Bleyer

Polányi Petronella 1. sz.

Kovács Dóra PMPSZ

Meinczinger Szilvia Illyés

Barity Bianka Illyés

Halász Éva Kesjár

Borbély Diána Herman

Kiss Judit Holdf.

Domokos Judit Kam.

Haraszti Klára Illyés

Büki Gyuláné Kincsk.

Budán Eszter Herman

Jordán Helén Illyés

Varali Judit Kesjár

Héjja Ágnes Illyés

Urbán Etelka Herman

Balter Zsuzsanna Bleyer

Szűcs Zoltánné Vackor

Károly Ildikó Illyés

Gyalog Ferenc Bleyer

Zsisku Viktória Kesjár

Dimény Emese Zipp.

Printtz Vilmosné Csill.

Szabó Tünde Kam.

Demszky Anna Illyés

Halász Ágnes Zipp.

Varga Katalin PMSZ

Bartók Enikő Herman

Pelényi Rita Illyés

Mikolai Elemérné Herman

Katona Sándorné Zipp.

Kiss Regina PMSZ

Faragó Zsuzsanna Illyés

Szántó Judit Herman

Turnhauser Tamás Illyés

Györffy Andrea Illyés

Pál Istvánné Csill.

Heizer Zsófia Mozart

Hoffmann Klára Herman

Kovács Anna PMPSZ

KluzsánKatalin Holdf.

Révész Kinga Bleyer

Juhász Éva Kincsk.

Guinn Judit Bleyer

Lantos Mária Illyés

Jánosi Éva Csill.

Gellért Sándorné Kam.

Bolyki Zsuzsanna 1. sz.

Tagscherer Péterné Kincsk.

Opitzer Gáborné 1. sz.

Vas Jánosné Holdf.

Pető Ágnes Zipp.

Tungli Gabriella 1. sz.

Balázs Gyuláné Rózsa

Farkas Lilla 1. sz.

Réthy Györgyné Zipp.

Kovácsik Ildikó 1. sz.

Nagy Szilvia Csill.

Karsai Zsolt Rózsa

Godó László Kesjár

Szűcs Antal Mór PMSZ

Hornyák Ágnes Bleyer

Várkonyi Andrea Kesjár

Farkas Regina Csill.

Kollár Teréz Kam.

Tarnai Réka Holdf.

Szűcs Ágnes Bleyer

Nagy Tibor Kam.

Molnár Lászlóné Holdf.

Pozsonyi Enikő Illyés

Tóth Angéla Csill.

Szuhányi Andrea Zipp.

Patrovits Tamás Illyés

Csernyi Anna Mákszem

Fodor Judit Mákszem

Gyarmati Csilla Mákszem

Gyöngyösi Mária Mákszem

Gyuriczáné Mejkli Ildikó Mákszem

Hegyi Ágnes Mákszem

Herbné Buza Katalin Mákszem

Kovácsné Hromada Diana Mákszem

Marton József Mákszem

Miehle Anna Mákszem

Mikló Ildikó Éva Mákszem

Mohacsekné Török Miléna Mákszem

Nagy Amarilla Mákszem

Patak Judit Mákszem

Polgár Erika Mákszem

Rátonyi-Zempléni Krisztina Mákszem

Réthi Norbert Mákszem

Szikszainé Unyi Krisztina Mákszem

Varga Szilvia Mákszem

Az intézmények:

1.sz.: Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Bleyer: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

Csill.: Csillagfürt Óvoda

Herman: Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola

Holdf.: Holdfény Utcai Óvoda

Illyés: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium

Kam.: Kamaraerdei Óvoda

Kesjár: Kesjár Csaba Általános Iskola

Kincs.: Kincskereső Óvoda

Mozart: Leopold Mozart Zeneiskola

PMPSZ: Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye

Rózsa: Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája

Vackor: Vackor Óvoda

Zipp.: Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

Mákszem: Budaörsi Mákszem Óvoda


© 2019  Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el